سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزی

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزی

Central Province Construction Engineering Organization

ارتباط با ما
تابلوی اعلانات
اطلاعیه ها

نشانی

آدرس: اراک - خیابان شهید شیرودی، نبش کوچه حق، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
کد پستی: 3344-4-38197
صندوق پستی: 597
تلفن: 33130091،  33132260،   33136660،   33136096،   086 
نمابر: 33134095،   33130055،   33130056،   086
پست الکترونیک:   info@nms-mr.irپیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیک  info@nms-mr.ir   ارسال نمایید.

ويرايش : 1393 نسخه 1393.7.17
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: شرکت سامانه خط پویش
طراحی و اجرا: علیرضا کیا
کد نویسی: علیرضا کیا، احمد بادکوبه ای و رضوان خوردل